Onderzoek Commissie Irak Blog

de-irakoorlog-na-de-invasie-van-2003

De Irakoorlog na de invasie van 2003

De invasie van Irak in maart 2003 had een snelle operatie moeten zijn, waarbij president Saddam Hoessein uit zijn functie ontzet zou worden, massavernietigingswapens ontmanteld zouden worden en de rust en vrede snel zouden...

het-verzet-tegen-de-irakoorlog

Het verzet tegen de Irakoorlog

De Brits-Amerikaanse invasie van Irak roept tot de dag van vandaag wereldwijd veel weerstand op. De militaire coalitie heeft van verschillende kanten fikse kritiek gekregen; niet alleen op het starten van de oorlog, maar...

de-regeringsreactie-op-het-rapport-van-de-commissie-davids

Het rapport van de Commissie-Davids

Minister-president Balkenende gaf te weinig leiding aan het Irakdebat, het lukte de AIVD niet om zelfstandig voldoende informatie te verzamelen over de situatie in Irak en de regering Balkenende-I baseerde haar politieke steun aan...