De leden van de Commissie-Davids

De Commissie-Davids is een onafhankelijke onderzoekscommissie die in februari 2009 in het leven werd geroepen door de Nederlandse regering. De taak van de commissie was een uitgebreide analyse maken van het besluitvormingsproces rondom de Nederlandse politieke steun aan de oorlog in Irak, in 2003 gestart door een militaire coalitie onder leiding van Amerika en Engeland. De Commissie-Davids werd samengesteld uit een aantal zeer illustere leden, met aan het hoofd de oud-president van de Hoge Raad mr. Willibrord Davids. Op deze pagina lees je meer over de leden van de Commissie-Davids en hun achtergronden.

Achtergronden van de instelling van de Commissie-Davids

Even kort een stukje achtergrondinformatie: de Commissie-Davids werd ingesteld om onderzoek te doen naar de Nederlandse politieke steun aan de Irakoorlog. Aan het begin van de oorlog in maart 2003 verklaarde de regering Balkenende-I politieke steun te geven aan de invasie in het Midden-Oosterse land, maar met de jaren groeide de twijfel, in de politiek en daarbuiten. De Verenigde Staten waren de oorlog gestart op basis van informatie dat Irak in het bezit zou zijn van massavernietigingswapens en dat het land de terroristische organisatie Al-Qaeda zou steunen. Na enkele jaren van conflict was hier echter nog geen bewijs van gevonden en de kritiek tegen de Nederlandse steun begon steeds meer aan te zwellen. Nadat de oppositie de druk op de regering flink opvoerde door middel van Kamerdebatten en –vragen, besloot het kabinet Balkenende-IV de Commissie-Davids in te stellen, een onderzoekscommissie die onafhankelijk van de regering zou opereren en bestond uit gelauwerde juristen en wetenschappers. De commissie presenteerde haar rapport in januari 2010.

De naamgever van de onderzoekscommissie Irak: Willibrord Davids

Willibrord Davids (1938) is de voorzitter en naamgever van de Commissie-Davids en is met recht een juridisch zwaargewicht te noemen. Hij wilde ooit journalist worden, maar koos in plaats daarvan voor een studie rechten, waarna hij zich van kandidaat-notaris en wetenschappelijk medewerker opwerkte tot vicepresident van de rechtbank van Assen en uiteindelijk tot lid van de Hoge Raad der Nederlanden. In 2004 werd hij benoemd tot president van de Hoge Raad. Ook nadat hij terugtrad uit deze functie, bleef Davids actief, onder andere als voorzitter van de Restitutiecommissie, een commissie die adviseert over claims op kunst die in de Tweede Wereldoorlog is geroofd door de nazi’s. Voor zijn successen werd Davids in 1995 beloond met het Ridderschap in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De bestuurswetenschapper: Monica den Boer

Prof. Monica den Boer (1963) is een wetenschapper die zich specialiseert in onder andere terrorismebestrijding, het handelen van de politie en het gebruik van informatie van veiligheidsdiensten. Ze is momenteel als bijzonder hoogleraar Vergelijkende Bestuurskunde verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De Nederlands-Indiëkenner: Cees Fasseur

Prof. Cees Fasseur (1938 – 2016) werd geboren in Nederlands-Indië en vestigde zich op 8-jarige leeftijd met zijn familie in Nederland. Hij studeerde rechten en geschiedenis aan de universiteit van Leiden, waarna hij een carrière als jurist en historicus opbouwde. Fasseur werkte als assistent aan zijn universiteit en werd later adviseur bij het ministerie van Justitie, waar hij onder andere onderzoek deed naar de politionele acties in Nederlands-Indië. Zijn interesse in Nederlands-Indië bleef hem trekken en in 1975 promoveerde hij ook op dit onderwerp. In het nieuwe millennium bekleedde Fasseur functies in verschillende commissies, zo was hij bijvoorbeeld lid van de Commissie van Toezicht op de Nederlandse Inlichtingendiensten en gebruikte hij zijn historische en juridische inzicht voor de Commissie-Davids.

De rechter: Tim Koopmans

Prof. Tim Koopmans (1929 – 2015) was een bekend figuur in de juridische en in de academische wereld; hij was hoogleraar staats- en administratief recht aan de Universiteit Leiden en bekleedde daarna hoogleraarsfuncties aan prestigieuze universiteiten als Cambridge (Verenigd Koninkrijk) en Gent (België). Ook was Koopmans rechter bij het Hof van Justitie.

De historica: Marjan Schwegman

Prof. Marjan Schwegman (1951) is een historica die zich bezighoudt met een breed scala aan thema’s. Zo was ze onder andere directeur van het NIOD (het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies), directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome en bijzonder hoogleraar Vrouwengeschiedenis aan de Utrechtse universiteit. Marjan Schwegman ontving begin 2016 de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau.

De politicus: Nico Schrijver

Prof. Nico Schrijver (1954) combineert zijn hoogleraarschap aan de Universiteit Leiden met een loopbaan als politicus bij de Partij van de Arbeid. Hij is vicevoorzitter van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Daarnaast is hij sinds 2008 lid van één van de mensenrechtencommissies van de VN.

De diplomaat: Arnold van Walsum

Arnold van Walsum (1934) is een veelzijdig oud-diplomaat die onder andere op de ambassades in Boekarest, Londen, Bonn, Bangkok en New Delhi werkte. Ook werkte hij als directeur-generaal politieke zaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken en was hij hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Zijn meest spraakmakende posities vervulde Van Walsum echter bij de VN; in 1999 werd hij vertegenwoordiger van Nederland in de VN-Veiligheidsraad en zes jaar later werd hij door Kofi Annan benoemd tot persoonlijke afgezant in de Westelijke Sahara.

You may also like...