Slachtoffers en kosten van de Irakoorlog

Het extreme geweld en de lange nasleep van de Irakoorlog hebben voor veel slachtoffers gezorgd onder Irakese burgers, lokale rebellengroepen en de troepen van de Amerikaans-Britse militaire coalitie. Ondanks dat de schattingen per bron behoorlijk verschillen, valt te concluderen dat de dodenaantallen waarschijnlijk hoger uit zijn gevallen dan de coalition of the willing in eerste instantie had voorspeld. Ook kwam in 2013 naar voren dat de financiële kosten van de oorlog en de wederopbouw van Irak behoorlijk uit de hand zijn gelopen. Het hoge aantal slachtoffers en de hoge kosten van de oorlog zijn twee factoren waardoor steeds meer kritiek wordt geuit op de Irakoorlog. In dit artikel zetten we de schattingen van het aantal slachtoffers op een rijtje en kijken we verder naar het financiële plaatje rondom de oorlog.

Irakese burgerslachtoffers

De schattingen over het aantal Irakese burgerslachtoffers lopen behoorlijk uiteen. Toch is te constateren dat de burgers het meest te lijden hebben gehad onder de nu 13-jarige oorlog. Conservatieve schattingen van het Amerikaanse persbureau Associated Press en het Irakese Ministerie van Gezondheid geven aan dat tussen maart 2003 en het voorjaar van 2009 ruim 100.000 Irakese doden zijn gevallen. Het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet presenteerde echter onderzoeksresultaten waaruit bleek dat alleen al tussen maart 2003 en juni 2006 ruim 600.000 slachtoffers vielen. Uit verschillende enquêtes kwamen cijfers die hier tussenin hingen. Het blijft echter lastig om een goede inschatting te maken van het aantal burgerslachtoffers, omdat veel doden niet geregistreerd zijn en het in de chaos van Irak moeilijk data verzamelen is.

Dodenaantal onder de strijdende partijen

Het aantal doden onder de coalitietroepen is een stuk beter gedocumenteerd dan die onder de Irakese bevolking. Zo werden er tussen maart 2003 en eind 2011 4.815 soldaten van de coalition of the willing gedood, waarvan het overgrote deel Amerikaans was: 4.497 Amerikaanse soldaten stierven in gevechten in Irak. De Britten verloren in totaal 179 soldaten en de overige landen gezamenlijk 139. Ook raakten veel soldaten gewond; tussen 2003 en 2011 waren er in totaal 32.226 gewonden, waarvan ruim 32.000 onder de Amerikanen. De Irakese ordehandhaving (politie en leger) had meer doden te betreuren dan de buitenlandse coalitie; er vielen tussen 2003 en 2011 17.690 slachtoffers en er raakten zo’n 40.000 functionarissen gewond. In het aantal slachtoffers onder de rebellen- en terroristengroepen wordt een verdeling gemaakt tussen de slachtoffers die vielen tijdens de invasieperiode en de fase hierna. Tijdens de invasie in 2003 vonden tussen de 7.600 en 10.000 rebellenstrijders de dood. In de oorlog erna werden ongeveer 26.000 strijders gedood. Er zijn ongeveer 12.000 strijders gevangengenomen door de Irakese en buitenlandse strijdkrachten.

Het financiële plaatje

Naast het aantal doden door de Irakoorlog lijken ook de financiële kosten flink de pan uit te rijzen. Deze kosten zitten in een hoop verschillende factoren. Amerika en Engeland hebben bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in het opzetten van militaire kampen in Irak en het creëren van de randvoorwaarden voor de strijd, zoals het vergaren van informatie, acceptabele leefomstandigheden creëren voor de soldaten en de aankoop en het gebruik van veel verschillende wapens. De kosten hiervan worden door onderzoekers aan de Amerikaanse Brown University geschat op 1,7 biljoen dollar. De nasleep van de oorlog heeft echter gezorgd voor veel bijkomende kosten; zo geven beide regeringen bijvoorbeeld uitkeringen aan militairen die in Irak gewond of gehandicapt zijn geraakt of last hebben gekregen van psychische problemen. Alleen al deze uitkeringen gaan volgens schattingen 1 biljoen dollar extra kosten in de komende veertig jaar. Verder steekt Amerika veel geld in de wederopbouw van Irak en hiervan zijn grote bedragen simpelweg verdwenen. Volgens de krant de Times was er in 2004 al zo’n 12 miljard dollar in Irak gestoken, wat bijna allemaal verdwenen is.

You may also like...